top of page

Diş Sıkma, Çene Eklemlerinde Ağrı ve Tedavisi (Masseter Botoks) 

Masseter Botulinum Toxin (Jaw Botulinum Toxin Application)

Botulinum neurotoxin is a toxin produced by the anaerobic Clostridium botulinum bacteria. It takes its name from the first syllables of botulinum toxin and is used today both for therapeutic purposes and in the field of cosmetics. There are 7 serotypes of botulinum toxin. The most commonly used type is toxin A. When the toxin is injected into the muscles, it affects the nerve cells and creates partial and temporary paralysis, thus preventing the muscle from contracting too much.

 

There are botulinum toxins in the market, including type A and type B, under various names. Each preparation is prepared individually and cannot be mixed with each other.

 

Today, botulinum toxin injection treatment has also found wide use in the field of dentistry. Botulinum toxin, which started to be applied in the perioral region for therapeutic purposes, is used in various areas such as temporomandibular joint disorders, bruxism, visible gingiva, masseter hypertrophy, salivary gland problems. In this way, it has gained importance as an alternative treatment method that dentists have recently focused on, due to its advantages such as supporting other treatment methods and being a safe and effective treatment option.

• Clenching
Teeth Grinding
Sound and pain in the jaw joint

 

cene-botoksu-1.jpg

Masseter Botulinum Toksin (Çene Botulinum Toksin Uygulaması)

-Botulinum nörotoksini anaerob Clostridium botulinum bakterisi tarafından üretilen bir toksindir. İsmini botulinum toksininin ilk hecelerinden alır ve günümüzde hem tedavi amaçlı hem de kozmetik alanında kullanılmaktadır. Botulinum toksininin 7 serotipi bulunmaktadır. En çok kullanılan tipi toksin A’dır. Toksin kaslara enjekte edildiği zaman sinir hücrelerine etki ederek kısmi ve geçici süre ile paraliz oluşturmakta ve bu şekilde kasın fazla kasılmasını önlemektedir.
 

-Piyasada tip A başta olmak üzere tip B’yi de içeren ve çeşitli isimler adı altında bulunan botulinum toksinleri mevcuttur. Her bir preparat kişiye özel olarak hazırlanmakta ve bir diğeri ile karıştırılamamaktadır.

 

-Günümüzde botulinum toksin enjeksiyonu tedavisi diş hekimliği alanında da geniş kullanım alanı bulmuştur. Terapötik amaçla perioral bölgede uygulanmaya başlayan botulinum toksini temporomandibular eklem rahatsızlıkları, bruksizm, görünür dişeti, masseter hipertrofisi, tükürük bezleri problemleri gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Bu şekilde hem diğer tedavi yöntemlerine destek olması hem de güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği olması gibi avantajlarından dolayı diş hekimlerinin son zamanlarda üzerinde durduğu alternatif bir tedavi yöntemi olarak önem kazanmıştır.

•Diş Sıkma
•Diş Gıcırdatma
•Çene ekleminde ses ve ağrı

bottom of page