top of page

Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Açma Rehberi


Diş hekimliği fakültesi mezunu olan her yeni diş hekimi, hayatının bir noktasında yeterli bilgi ve birikime sahip olup, bir diş kliniği açmayı hedefleyebilir. Yeterli deneyime sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ve gerekli sermayeniz de varsa, diş kliniği açmak için gerekli şartları yerine getirmek çok da zor olmayacaktır.

Diş kliniği açmaya karar verdiniz, peki nereden başlamalısınız? Öncelikle, iş modelinizi ölçeklendirmelisiniz. Muayenehane (klinik), Poliklinik, Merkez veya Hastane açabilirsiniz. Elbette her biriniz Sağlık Bakanlığı tarafınca belirlenen asgari hekim sayısı, fiziki yapı, zorunlu ekipman listeleri, şirket yapısı ve diğer yasal sorumlulukları var. Bunun için ilk başvurmanız gereken iki yasal döküman var: Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik: Ulaşmak için Tıklayınız Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik: Ulaşmak için Tıklayınız

 

Bu yazıda size Klinik ve Poliklinik için ilk adımlardan bahsedeceğiz. İlk olarak bulunduğunuz bölgedeki Diş Hekimleri Odasına kayıt olmalısınız. Ardından gerekli belgeler eşliğinde İl Sağlık Müdürlüğüne başvurmalısınız. Notere Serbest Meslek Kazanç defteri tasdik ettirmelisiniz, eğer Poliklinik açacaksanız Diş Hekimi ortağınız(larınız) ile bir Limited Şirket açmalısınız. Faaliyete başlamadan evvel Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasından vergi levhası almalı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil için bildirim yapmalıdır. Tabii iş, gerekli evrakları toplamak ve ilgili izinleri almakla da bitmiyor. Bir muayenehane açmanın gerekli fiziki şartlarını da ayrıca sağlamanız gerekiyor.

Diş kliniği açmak için gerekenleri sizin için adım adım anlattık. Gelin birlikte yapmanız gerekenlere göz atalım.


 

ADIM 1: Bir diş hekiminin, mesleğine başladıktan itibaren bir ay içinde bulunduğu ildeki Diş Hekimleri Odasına üye olması ve üyelik görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bunun için;

· Diploma ya da yeni mezunlar için mezun belgesi fotokopisi

· Nüfus cüzdanı fotokopisi

· İkametgah belgesi

· 3 tane vesikalık fotoğraf

· Odadan alınan üyelik formu

ADIM 2: Diş kliniği açacak diş hekimleri, İl Sağlık Müdürlüğüne bildirimde bulunmakla yükümlüdür. İl Sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulunurken verilmesi gereken belgeler şu şekildedir:

· Kliniğin açılacağı adresi ve ruhsatname düzenlenmesi talebini içeren bir dilekçe

· Klinik yerinin kat planını ve mekânın kullanım amaçlarını gösteren bir belge

· Diploma ve varsa uzmanlık belgesi

· 2 adet vesikalık fotoğraf

· Diş Hekimleri Odası'na kayıtlı olduğuna dair belge

· Adli sicil kaydı

· Vergi levhası

· Klinikte bulunması zorunlu tıbbi cihazların listesi

· Yangına karşı ilgili mevzuatlara uygun alınmış tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınmış belge

· Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre yapılan sözleşme

· Klinikte çalışan varsa eğer iş sözleşmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu kaydı ve diplomaları ADIM 3: Maliyeye Karşı Yükümlülükler

Diş kliniği açmak isteyen bir diş hekimi, tek başına faaliyet gösterecekse notere Serbest Meslek Kazanç defteri doğrulatmalıdır. Eğer tüzel kişilik (şirket) olarak poliklinik açıyorsanız, MERSİS kaydı yaptırmanız gerekmektedir. MERSİS yani Merkezi Sicil Kaydı Sistemi, ticari işletmelerin ve şirketlerin ticaret sicil kayıtlarını dijital ortamda tutulması amacıyla kullanılan bir veri tabanıdır.

Muayenehane, bir diş hekimi tarafından şahsı adına açılabilir, şirket tarafından muayenehane açılamaz. Birden fazla diş hekimi ya da tüzel kişilik tarafından ancak poliklinik ya da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) açılabilir. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’e göre A tipi poliklinik en az iki diş hekimi tarafından açılabilen ve işletilebilen ve A tipi ADSM diş hekimi veya birden fazla diş hekimi ve tabip ortaklığı, ya da en az %51 hissesi diş hekimi ve tabip ortaklığı bulunan tüzel kişiler tarafından açılabilen sağlık kuruluşlarıdır.

Uygulamaya başladıktan sonra her ayın 26’sına kadar muhtasar beyannamesi, KDV beyannamesi vergi dairesine verilecek ve ödemeleri yapılacaktır. Ancak şahsi olarak değil de şirket olarak faaliyet gösteren kuruluşların, Kurumlar Vergisi Mükellefi olarak yükümlülüğünü tescil ettirmesi ve yıllık kazancını da takip eden yılın nisan ayı sonuna kadar Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile vergi dairesine bildirmesi gerekmektedir. Ödemesini ise bir defada olmak üzere nisan ayında yapması beklenmektedir. ADIM 4: Diş hekimlerinin, kliniği açtıktan itibaren 1 ay içerisinde kendileri ile ilgili 4b kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna E-Devlet üzerinden bildirim yapmaları gerekmektedir.

Tescil için gerekli belge, SGK İl Müdürlüğünden temin edildikten sonra Diş Hekimleri Odasına ve Vergi Dairesine onaylatılmalı ve ardından kuruma verilmesi gerekir. Bu belge dışında, nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah belgesi de istenmektedir.

Eğer kliniğinizde personel çalıştıracaksınız, SGK’ya ayrıca kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Bunun için E-Devlet üzerinden İşyeri Bildirgesi (4-a'lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden) menüsü aracılığıyla işyeri tescil işlemleri yapılması gerekmektedir. ADIM 5: Diş kliniği açmak için kliniklerin sağlaması gereken bazı fiziki şartlar söz konusudur. Öncelikle muayenehanelerin, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan bir muayene odası olmalıdır. Diş ünitinin çevresinde, hastanın başı gelen tarafta en az 1,50 metre, diğer kalan taraflarda ise en az 1 metre kadar çalışma alanı bırakılmalıdır. Hasta mahremiyetinin korunması, uygun şartlarda muayenenin gerçekleşebilmesi için ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

En az 10 metrekare büyüklüğünde bir hasta bekleme odası bulunmalıdır. Bekleme odası, sekreter hizmet alanı olarak da kullanılabilir. Klinikte el yıkama bölümü ve hijyen şartlarını sağlayacak malzemelerin bulunduğu bir tuvalet de olmalıdır. Kliniğin tüm bölümlerinin zemini kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzemeden yapılmış olmalıdır. ADIM 6: Diş Kliniğinde Bulundurulması Zorunlu Asgari Tıbbi Cihazlar

· Diş üniti

· Aeratör başlığı

· Mikromotor

· Anguldruva

· Işınlı dolgu cihazı

· Ultrasonic scaler(en az 5 adet yedek uçlabirlikte)

· Amalgamatör, (isteğe bağlı)

· Otoklav (03.02.2015 tarihinden önce açılmışmuayenehaneler için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren iki yıl sonra zorunludur) ve poşetleme cihazı(manuel poşetleme yapılması halinde poşetleme cihazı istenmez)

· Periapikal röntgen cihazı veya taşınabilirröntgen cihazı (isteğe bağlı)

· Dijital Sensör Cihazı/ fosfor plak okuyucu/otomatik banyo cihazı/film banyo tankı (isteğe bağlı)

· Tedavi el aletleri (En az 5 set)

· Kapaklı küvet (En az 1 adet)

· Çekim aletleri

· Muayene seti (En az 10 set)

· Acil seti

· Oksijen tüpü ve maskesi

· Manşonlu tansiyon aleti ( erişkin ve çocuk boy)


 

MALİYETLER: Diş kliniği açma maliyeti çoğunlukla dolar ve euro kuru üzerinden hesaplanmaktadır. Tıbbi cihazların büyük bir kısmının ithal olması sebebiyle döviz kuruna bağlı olarak diş kliniği açma maliyeti farklılık gösterebilir. Piyasada görece düşük maliyetli Çin, Kore teçhizatları olduğu gibi; AB ve ABD menşeili üst düzey ekipmanlar da bulunmaktadır. Fiyat performans önceliklendirmeleriniz bütçenizin doğru kullanımı ve yatırım maliyetlerinin boyunuzu aşmaması açısından hayati öneme sahiptir. 2006 yılında Diş Hekimleri Odasına bağlı bir şube başkanının verdiği bilgiye göre, en düşük muayenehane açma ücreti 35-40 bin dolar olarak bildirilmiştir. 2022 yılına gelindiğinde ise, kimi kaynaklar bu fiyatın 40 bin ve 100 bin dolar arasında değişiklik gösterdiğini belirtmektedir. Küçük bir not olarak bu maliyet ölçeklendirmeleri Küçükyalı Medikal A.Ş.'nin Ağız ve Diş Sağlığı Kurumu standartlarını yansıtmamaktadır. Örneğin Klinik standartlarımızda Panoramik Röntgen (OPG), Intraoral Scanner zorunlu teçhizat değil ve 1 ünitle 3 ünit arasında bir klinik açabilirsiniz; fakat Poliklinik Standartlarımızda minimum 3 Ünit olmak üzere OPG, Intraoral Scanner, RVG, Apex Bulucu, Endomotor, Diode Lazer gibi ekipmanları en güncel tedavi yaklaşımlarını hastalarımıza uygulayabilmek adına bulundurmalısınız.

Günümüzde diş kliniğine duyulan bir talep olduğundan bahsedebiliriz. 1 Ocak 2020 tarihli SPTS (Sağlık Personeli Takip Sistemi) verilerine göre Türkiye’de 1 diş hekimine düşen kişi sayısının 2 bin 496 olduğu açıklandı. Bu talebe karşılık, insanlara daha iyi hizmet verme amacıyla her yıl onlarca klinik açılmaya devam ediyor. Hastalara iyi bir sağlık hizmeti sunmak için, klinik açtıktan sonra da çabalamaya devam etmelisiniz. İyi bir itibara sahip olmalı, işlerinizi dijital ortama taşımalısınız. Yeniliklere açık olduğunuz ve kliniğinizi her gün gelişen teknoloji ile desteklediğiniz sürece hastalar sizi tercih etmek isteyecektir. Bu açıdan Küçükyalı Diş olarak en güncel Medikal Teknolojileri ve Yazılım Teknolojilerinin gücüyle hedeflerimize yürüyoruz. Klinik yazılımı olarak Bulut Tabanlı Türkiye'nin uluslararası pazara çıkacak ilk medikal yazılımı olan Medicasimple ile organik işbirlikteliğimiz Kliniklerimizi insan hatasını sıfıra indirgeyecek şekilde otomatize ediyoruz. Dentsply, Straumann Group, GC, Voco, Kerr, Ultradent, Intra-Lock, BioHorizons, Ivoclar, Vita ve daha birçok sektör standardı oluşturmuş marka ile Global işbirliktelikleriyle çalışıyoruz. Çünkü duayen hocalarımızın da çokça söylediği gibi: "Alet işler, el övünür." :)

 

Tüm bu süreçlerin stresini yaşamadan iş modellerimiz arasından bütçe ve hayallerinize uygun olanı seçmek ve kariyerinizi en ileriye taşımak, Türkiye'nin her yerinde Dünya Standartlarını yakalamak için Küçükyalı.io İş Ortağı başvurunuzu buradan yapabilirsiniz: BAŞVURU HANGİ DERTLERE DERMAN OLUYORUZ?

-Ölçeklendirme, Projelendirme ve İnşaat

-İş Modeli ve Otonom İşleyiş -Sarf Malzeme Standartları ve Uygun Fiyat -Fiyatlandırma Standartları -Hizmet İçi Eğitimler -Kurumsal Çağrı Merkezi -Web Sitesi, Tanıtım ve Sosyal Medya -KVKK -Mevzuat Takibi ve Zahmetsiz Uyum Süreci -Küçükyalı Ağı ve Kurum Anlaşmaları -Teknik Servis Desteği -İş Sağlığı ve Güvenliği -SGK ve diğer teşvikler -Mali Müşavirlik ve Muhasebe Hizmetleri -Personel Görev Tanımları ve Yönetim Şeması
9.835 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page