top of page

Yeni Yönetmelikte Dikkat Çeken Konu Başlıkları

Güncelleme tarihi: 30 Kas 2023

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 06.10.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yaklaşık 7 yıl sonra yenilendi. Yönetmeliğin bağladığı halihazırdaki sağlık kuruluşları da tıbbi donanım ve personel standartları bakımından 31/12/2023 tarihine kadar bu yönetmeliğin getirdiği standartlara tabi olacaklar. Peki Neler Değişti?

Önceki yönetmeliklerden farkı daha ilk iki maddede kendini belli ediyor. Önceden Diş Hekimi merkezli tanımlamalar içerek yönetmelik artık Özel Sağlık Kuruluşu'nu bir tüzel kişilik olarak merkeze alarak tanımlamalar yapıyor. Bu da kurumsallaşan ve kurumsal üstyapı yönetimiyle markalaşmış sağlık kuruluşlarının başarılarını Bakanlığımızın göz ardı etmediğini inceden ortaya koyuyor. Gelelim esas konulara. Öncelikle daha önce hiç adı geçmeyen konular, yeni tanımlamalar ve en önemli değişikliklerden bahselim:

- Dental Radyoloji Birimi / Ünitesi: Bu yönetmelikte kendine has olarak ilk kez tanımlanan Dental Radyoloji Biriminde Muayenehane ve Polikliniklerde bulunması asgari Periapikal yahut Panoramik Röntgeni (herhangi biri yeterli); Dental Radyoloji Ünitesi ise Bilgisayarlı Tomografi, Ultrasonografi ya da Manyetik Rezonans Cihazlarından bir veya birkaç tanesinin bulunması durumunu belirtiyor. Önceden böyle bir tanımlamaya ihtiyaç duymadan Asgari Cihaz Listesi eklerinde donanımsal yükümlülükler belirtiliyordu. Ayrıca, Madde 21'de belirtilen önemli bir değişiklik daha var: Sağlık kuruluşları bünyesinde kendi hastalarına hizmet vermek kaydıyla dental radyoloji birimi veya ünitesi kurulabilir. Ancak kendi hastaları dışındaki hastalara radyoloji

hizmeti verilmek istenmesi durumunda ağız, diş ve çene radyolojisi uzmanı çalıştırılması zorunludur. Önceki yönetmelikte yalnızca ADSM ve Hastanelere verilen bu hak artık Polikliniklere de verilmiş bulunuluyor.

 

- Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi: Sağlık kuruluşları tarafından klinik, idari ya da yönetimsel amaçlarla kullanılan, gerektiğinde diğer bilgi yönetim sistemleri ile veri alışverişi yapabilen yazılımlar artık yönetmeliğe de bir tanımlama ile girmiş durumda. Önceki yönetmelikte Madde 24'te; "15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine uygun elektronik imza ile imzalanmış tıbbi kayıtlar, resmi kayıt olarak kabul edilir ve ilgili mevzuata göre yedekleme ve arşivlemesi yapılır. Hastaların sağlık bilgilerine ait gerekli kayıtların elektronik ortamda saklanmasının, değiştirilmesinin veya silinmesinin önlenmesi ve gizliliğin ihlal edilmemesi için fiziki, manyetik veya elektronik müdahalelere ve olası suiistimallere karşı gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması halinde, yazılı kayıt şartı aranmaz." şeklinde bir tercihe bağlı olan konu artık bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Yeni yönetmelik Madde 22'de: "Sağlık kuruluşlarına başvuran hastalara ait veriler elektronik ortamda kaydedilir. Verilerin kaydedilmesi ve arşivlenmesi hususlarında Bakanlığın kayıt tescil sisteminde kayıtlı bir sağlık bilgi yönetim sistemi kullanılması zorunludur." şeklinde belirtilen ve teşhis, tedavi, (varsa) röntgen, tüm işlem bilgileri diş numaraları ile ayrıntılı biçimde uygun elektronik ortamda kaydını belirtmekte. Sağlık Turizm Yetki Belgesi almak için Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilmiş Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri'ni kullanmak gerekiyordu. Bu yönetmelikte bakanlıkça akredite bir yönetim sistemi kullanmak artık bir zorunluluğa dönüştü. Yönetmelik sonunda dijitalleşmeyi kucakladı. Küçük bir not olarak; Ağız ve Diş Sağlığı Kurumlarında e-reçete hizmetleri de bu yönetmelikte kendine yer buldu. Ürün yerleştirme :) Küçükyalı Diş olarak tüm geliştirme süreçlerinde gönüllü Beta Tester'ı olarak yer aldığımız, severek kullandığımız, gözümüzün nuru, klinik yönetimini günde 10 dakika'ya indiren Medicasimple 'a da bir selam vermeden olmaz. Altuğ, Görkem ve Can başta olmak üzere harika bir ekipler. Sürekli öğrenen, kullanımı kolay ve kendini her gün yenileyen bir uygulama olmasının yanında Canlı Destek hizmetini en muhteşem sağlayan kurum onlar! Yalnızca kendi işkollarında da değil. Emin olun tüm Türkiye'de! Keşfetmek isterseniz şuraya bırakıyorum:

 

-Protokol Defteri: Ayrıca bir iyi haber daha! El ile yazılan, detaysız ve zahmetli, her bir sayfası ayrı ayrı İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından damgalanma zorunluluğu bulunan çağımızın gereklilik ve ihtiyaçlarının dışında kalan Protokol Defteri tutma zorunluluğu bu yönetmelikte yer almamakta. Bu ibare tamamen kalkmış. Protokol Defteri'nin yapraklarının dolması, yeni defter almak, teker teker el ile imzalamak artık tarih oldu.

 

- Asgari Diş Hekimi Sayısı: Poliklinik açmak için önceki yönetmelikte minimum 2 Diş Hekimi gerekliyken; yeni yönetmelikte bu sayı artık 1! Ayrıca ADSM kurmak için önceki yönetmelikte %51 hissesi Diş Hekimlerinin olmak üzere en az 5 Diş Hekimi şartı aranırken bu sayı da artık 1! Mecburi ortaklıklar son buluyor ve daha uzun vadeli, daha sağlam sermaye ve ortaklık yapılı kurumların var olmasının önü açılıyor.

 

-Fiziki Standartlar: Bu yönetmelik bazı işlevsiz hükümleri kaldırarak daha sade, anlaşılır ve yoruma kapalı hükümler getirmekle beraber ilk kez mahal denetimlerinde multidisipliner bir yaklaşıma kucak açıyor. Madde 13'te: a)"Muayenehane ve poliklinik için en az ikisi diş hekimi olmak üzere en az üç kişiden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, mimar, inşaat, makine veya elektrik mühendisi veya diğer teknik personel komisyona dahil edilebilir.

b) Merkez ve hastane için en az iki diş hekimi, bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, bir mimar veya inşaat mühendisi ile bir sağlık meslek mensubu olmak üzere en az beş kişiden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde makine veya elektrik mühendisi veya bu alanlardaki diğer teknik personel komisyona dahil edilebilir."

bu iki madde basit durabilir ama önemini çeken bilir! Mevzuatı motamot uygulayan, açık ve duru olmayan konularla ilgili inisiyatif kullanamayan, yeterli bilgisi ve altyapısı olmayan denetim ekipleri tarih oluyor ve her türlü problemi Sağlık Hizmeti'ni kaliteli hale getirmek için tüm disiplinlerden yararlanabilen ve çözüm üretebilecek saha ekipleri kurulmasının yolu açılmış oluyor. Şahsen bu yönetmelikte en beğendiğim yeniliklerden biri bu oldu.

 

-Ön İzin ve Ruhsata Giden Yol: Yönetmeliğin yayınlanmasıyla beraber herkesin en merak ettiği konu bu oldu. Ön izin nedir? Nasıl uygulanacak? Son verilere göre ülkemizde (KKTC'deki 6 fakülte de dahil olmak üzere) Diş Hekimliği Fakültesi sayısı şu an 110, kurulup faaliyete başlamamış 14 fakülte daha var; etti 124.* (Kaynak) 2002 yılına kadar bu sayı 18'di. Bu da ortalama her sene 12.000 ila 17.000 yeni Diş Hekimi demek. Fakültelerdeki öğretim görevlisi sayısının nicelik ve nitelik bakımından yeterliliği ve eğitim kalitesi ise bu konuda yetkin abilerin eleştirebileceği konular. Haddimize değil fakat elbette herkesin bu konuda da bir fikri var. Yine buraya güzel bir makale bırakıyorum kaynak olarak ve bu detayı geçiyorum.* (Kaynak 2) Bu veriler akıllara, bize de eczaneler gibi bölgedeki yoğunluğa göre kota mı geliyor sorusunu getiriyor.

Ruhsatlama artık 3 aşamadan oluşuyor: Ön İzin, Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi. Burada yeni yönetmeliğin getirdiği farklılıkları anlatacağımdan, Diş Kliniği Nasıl Açılır? sorusunun yanıtını merak edenler için bir önceki yazıma referans vermem uygun olacaktır.

Basitçe Ön İzin aşamasını anlatıyorum: 1. Şirketini kur. Öncelikli istenen 2 evrak var, şirketin sicil tescilinin ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi ve Hekim Diploması. 2. Kat Planı, Vaziyet Planı ve Mimari Proje. Merak etmeyin kimse sizden Kira Sözleşmesi yahut üzerinize kayıtlı Tapu istemiyor. Yani ön izinden önce sözleşme imzalamayın aman! 3. Yapı Kullanım İzin Belgesi (Muayenehanelerde gerekmez) 4. Deprem Güvenlik Raporu ve İtfaiye Raporu Bu belgeleri toparlayıp Klinik/Poliklinik açmak istediğiniz İlçe'nin Sağlık Müdürlüğü'ne gidiyorsunuz. Başvurunuzu yapıyorsunuz. En geç 15 iş günü içerisinde size Olumlu / Olumsuz dönüş yapılıyor. Olumlu ise bu Ön izin belgesi 1 yıl boyunca geçerli oluyor. Ama bu ön izin belgesi başka kişi yahut şirketlere devredilemiyor. -Diş Protez Laboratuvarı: Önceki yönetmelikte ADSM ve Hastaneler için zorunlu; ADSP'ler için yasaktı. Artık Poliklinikler de kendi bünyesinde ve kendi hastalarına hizmet vermek kaydıyla Diş Protez Laboratuvarı kurabilir, buna bağıl olarak Diş Protez Teknikeri/Teknisyeni çalıştırabilir. Elbette iki yönetmelik arasındaki farklar bunlarla sınırlı değil fakat yazının konusuna atıfla benim dikkat çekmek istediğim konu başlıkları bu kadar. Ağız ve Diş Sağlığı hizmeti veren bir sağlık kuruluşu açmak istiyor ama Keşif, Yönetmelikler, Ruhsatlama, Yönetim, Yazılım, Kvkk, Sarf Tedariği, Mimari Projeleme, Hukuki ve Mali Müşavirlik, Aydınlatılmış Onamlar gibi tüm konular ya da herhangi bir konu başlığı hakkında danışmanlık almak ihtiyacı hissediyorsanız benimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Küçükyalı.İO Partnership Programını Keşfetmek için: https://www.kucukyali.com.tr/partners Bana ulaşabileceğiniz tüm kanalları görmek için: https://www.kucukyali.com.tr/bulutkaracaoglu Zaman ayırdığınız için teşekkürler.

2.209 görüntüleme

Comments


bottom of page