Pedodonti Çocuk Diş Hekimliği

Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti)

Tüm personelimiz çocuklarla çok iyi anlaşmaktadır. Çocukların nasıl düşündüklerini biliyoruz ve anlıyoruz.

Çocukların, diş kliniklerinin korkmak yerine iyi bir yer olduğuna inanmalarını istiyoruz. Keyifli bir ziyaret için tüm genç hastalarımıza zaman ayırıyoruz.

Diş hekimlerimiz ve tüm personelimiz küçük çocuklar için de iyi ağız sağlığının önemini anlamaktadır. Süt dişlerinde uzmanlık eğitimi almışlardır. Çocukların dişlerinin korunmasına ve restore edilmesine yardımcı olmak için buradalar, rahatça konuşabilmeleri, yiyebilmeleri ve çocuklarınızın keyifli olabilmeleri için çabalıyorlar. Çocukların dişlerinin büyümesini ve gelişmesini anlarlar, böylece çocuklarınız için iyi ağız ve diş sağlığı sağlayabiliyoruz.

Çocuklarınızın dişlerine dikkat etmenin ne kadar önemli olduğunu da anlıyoruz. Çocuklarının evde dişlerine iyi bakmasını sağlamak için siz ebeveynlerle birlikte çalışıyoruz. Takip randevuları ve koruyucu tedavilerle oluşabilecek potansiyel çürükleri erkenden tespit ediyoruz.

Flor Uygulaması (Florür)

 

Flor, dişlerin çürümesini önleyen, dişlerin yapısını kuvvetlendiren bir elementtir. Flor dişlerde bakterilerin plak oluşturmasını yavaşlatmakta ve çürük oluşumu %40 oranında azaltmaktadır. Dişler ilk sürdükleri zaman diş minesi tam olarak olgunlaşmadığından yeni sürmüş dişler genellikle çürüğe karşı daha dirençsiz ve çürük oluşumuna daha yatkındırlar. Flor, diş minesini kuvvetlendirerek dişi asit ataklarına karşı korur ve dolayısıyla diş çürüklerinin oluşmasını önlemeye yardımcı olur, aynı zamanda başlangıç aşamasındaki çürüklerin ilerlemesi diş hekimi tarafından yapılan florür uygulaması ile önlenebilmektedir.

Profesyonel yüzeyel flor uygulaması sadece diş hekimleri tarafından uygulanabilen koruyucu bir yöntemdir. Yüzeyel fluor, 6 ayda bir diş hekimi tarafından uygulanmalıdır. Uygulama şekli ve sıklığı çocuğun yaşına ve çürük oranına göre değişmektedir. Vernik ve jel formu bulunur. Tablet şeklinde sistemik olarak alınmadığı ve bölgesel uygulama yapıldığı için çocukların sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye yol açmamaktadır. Diş yüzeyine sürüldüğünde kısa sürede kuruyup sertleşmektedir. Bu nedenle de yutma ve zararlı etkiye neden olma riski yok denecek kadar azdır ve uzman ellerde uygulandığında çocuklarda güvenle kullanılabilir.

Flor uygulamaları güvenli midir? 

Türk Pedodonti Derneği (TPD) ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Eğitim Komisyonu’nun 2016 yılında yayımladığı “Fluor Durum Raporu”nda çürük önlemek için kullanılan fluor kaynaklarının toksik dozda flor içermediği, dolayısıyla güven verici olduğu bildirilmiştir. (http://www.tdb.org.tr/ekler/Florur_Durum_Raporu_2019.pdf)

Diş hekimlerinin önerdiği uygun miktarlarda kullanılan flor insan sağlığı üzerine hiçbir yan etki oluşturmamaktadır.

 

 

 

Yer Tutucular

Çürük nedeniyle aşırı madde kaybına uğramış enfekte süt dişlerinin tedavisi bazı durumlarda mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda süt dişlerinin erken çekilmesi gerekebilir. Erken süt dişi kayıplarında, alttan gelecek olan daimi dişin yerini korumak amacıyla yer tutucu olarak adlandırılan apareyler kullanılır. Yer tutucular, komşu dişlerin çekim boşluğuna eğilmesini ve bu nedenle daimi dişin ya gömük kalmasını ya da farklı yerden çıkmasını engeller. Dolayısıyla ileride oluşabilecek ortodontik problemlere ya da konuşma/çiğneme bozukluğuna engel olur. Yapılmadığı takdirde sürmeye başlayan daimi diş  daralmış yere sığamaz, eğri çıkar veya hiç çıkamaz. 

 

 

 

 

 

 

Fissür Örtücü Uygulaması (Fissur Sealent)

 

Dişlerdeki çürükler temizliği zor alanlarda başlar. Dişlerin çiğneme yüzeyi derin girintilere sahip bir alan olup gıda birikmesine çok müsaittir.  Fissür örtücüler dişlerde bulunan bu alanlardaki yüzeylerde sığlaştırma yapar, gıdaların tutunmasını azaltır ve fırçalanmayı kolaylaştıracak kadar uygun bir yüzey haline getirir. Bu uygulamaların yapılmasından sonra dişlerde çürük oluşumu % 70-80 oranında azalma göstermektedir.

 

Birinci daimi azı dişler 6 yaşında sürerler. Genellikle çocuk henüz ağız bakımını etkili bir şekilde yapamadığından, ağza süren daimi ilk dişler olduğundan ve de yapısal olarak çürümeye yatkın olduğundan çürüme oranı en yüksek olan dişlerdir. Tedavi edilmediği takdirde erken yaşta kanal tedavisi, hatta çekimi bile yapılmaktadır.  Özellikle bu dişleri korumak adına diş ilk sürdüğü andan itibaren uygulaması kolay, ağrısız bir işlem olan fissür örtücüyü uygulamak gerekli bir uygulamadır.

 

Fissür örtücü uygulaması, fluor uygulamasından farklıdır ve mümkünse diş sağlığını korumak adına florüre ek olarak tüm çocuklara uygulanması önerilmektedir. Uygulaması kolaydır ve 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanmaktadır. Uygulama sırasında diş dokusunda herhangi bir kayıp yaşanmamaktadır. Hem koruyucu bir uygulama hem de çocuğun hekimle tanışması ağrısız bir işlem ile olacağından tavsiye edilen bir koruyucu tedavidir.